مشاوره، تصحیح و تحلیل انواع آزمون های استخدامی، پیشرفت تحصیلی، کنکورهای آزمایشی، قرائت انواع پاسخنامه ها 

اطلاعیه ها

خانم دکتر یاوری دکترای سلامت

تاریخ:۱۳۹۶/۱۰/۱۹        توسط: مدیر سیستم        تعداد مشاهده: ۱۴۵

مشاور سلامت آزمون های همیار خانم دکتر یاوری  دکترای سلامت

عضو انجمن روان شناسی مثبت

کارشناس مسئول در دانشگاه فرهنگیان

عضو نظام روانشناسی کشور

مدرس آموزش خانواده، مشاوره سازگاری با بیماری ها 

مشاوره فردی، خانوادگی 

09173166035